LiberalAlliance_logo_blaa_300dpi kopi

Liberal Alliance har en klar plan for, hvordan vi får skabt den vækst og velstand, som alle partier i Folketinget taler om. Vi stoler på, at vores løsninger vil gøre Danmark til et rigere land, og derfor har vi bedt den socialdemokratiske finansminister, Bjarne Corydon, om at regne vores plan igennem (klik her for at læse hele svaret). Konklusionen er klar: Liberal Alliances politik vil skabe mere vækst end noget andet parti i Danmark kan levere.

Alle effekterne i Liberal Alliances plan kommer oven i den politik, som regeringen lægger op til. Her er, hvad Liberal Alliances plan vil betyde i 2025:

– BNP vil stige med 108 mia. kr., hvilket svarer til en niveaustigning på 5,25 pct. Det betyder, at den gennemsnitlige vækst i BNP med Liberal Alliances politik vil være 0,5 pct. større end regeringens forventninger hvert eneste år, og på bare ti år skaber vi dermed fem gange så meget velstand, som Thornings produktivitetsmålsætning stiller danskerne i udsigt.

– Den samlede beskæftigelse vil stige med 124.000. Det er altså effekten efter, at der er taget højde for en mindre offentlig sektor og regeringens egne beskæftigelseseffekter.

– De ti procent med de laveste indkomster vil i gennemsnit få 7.000 kr. ekstra om året, når skatten er betalt (der kan sagtens findes en person, der ikke gør, lige som en anden så vil få mere, men gennemsnitligt beregnet er det 7.000 kr. mere per næse, og sådan har Finansministeriet valgt at regne). Danskere i arbejde, som har de laveste lønninger, får en skattelettelse på 20.000 kr. om året.

– Den private sektor bliver meget større, men den offentlige sektor lidt mindre. Det betyder, at Danmark vil gå fra at have den 2. største til den 3. største offentlige sektor målt på antallet af offentligt ansatte.

– Vi går fra at være verdens 4. mest lige land til at være det 8. mest lige land i verden, og vi vil dermed fortsat være et mere lige land end Sverige (som ligger nummer 9).

Den samlede plan består af den politik, som Liberal Alliance allerede har fremlagt, og her er de mest centrale punkter:

– Skatten på indkomst skal maks. være 40 pct., hvilket hovedsageligt sker ved helt at fjerne topskatten.

– Ingen danskere i arbejde skal betale skat af de første 7.000 kr., som de tjener hver måned. Dermed øger vi bundfradraget til 84.000 kr. om året.

– Registreringsafgiften, som er på 105 procent af bilens pris op til 80.500 kr. og 180 procent af resten, skal helt afskaffes.

– Grundskylden skal fastfryses i kroner og øre.

– Arveafgiften skal afskaffes.

– Selskabsskatten skal sænkes til 12,5 pct., hvilket vil være det laveste niveau i OECD.

– Den offentlige sektor skal effektiviseres med 10 procent i tråd med Produktivitetskommissionens anbefalinger. Det skal hovedsageligt ske ved at fjerne bureaukrati, så den offentlige sektor kan koncentrere sig om borgernær velfærd.

Liberal Alliances plan har tydeligvis fanget finansminister Bjarne Corydon på det forkerte ben. Han er arg modstander af planen, men argumenterne mod den er klassisk socialdemokratisk. Leder i Berlingske 3. februar 2015
Berlingske (31. januar 2015)
Klik på billedet for at læse artiklen
Jyllands-Posten (1. februar 2015)
Klik på billedet for at læse artiklen
Anders Samuelsen har fat i den lange ende, når han påpeger, at det danske system har medført, at mange ufaglærte er sat helt uden for arbejdsmarkedet, og at lykken ikke er at leve af offentlig forsørgelse, men at stå op og gå på arbejde. Leder i Jyllands-Posten 3. februar 2015
Jyllands-Posten (1. februar 2015)
Klik på billedet for at læse artiklen
Politiken (1. februar 2015)
Klik på billedet for at læse artiklen
Nu er der regnet på Liberal Alliances planer, og spørgsmålet er, om vælgerne lytter mest til Corydon, der advarer om et “eksperiment”. Eller til Finansministeriets konklusion om masser af job, vækst og velstand forude. Helle Ib, politisk kommentator i Børsen den 3. februar februar 2015